פרוייקטים

למידע נוסף >>

תלמה ילין תל אביב

תקציר פרוייקט

תאור הפרוייקט, מה השימוש ברצפה, הרכיבים בפרוייקט, מדדים כמותיים.  

שנה.

04-8670236

בחזרה למעלה ^